051118 Πισωγύρισμα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

051118 Πισωγύρισμα

Προχωράς. Βήματα ενάντια. Έλλειψη. Σβήνει όνειρα. Κρεμάστηκαν οι στόχοι σε χθες.