221018 Κραυγές - Love Issues | 7 γράμματα ebook

221018 Κραυγές

Σιωπή απάντηση. Κραυγές αμολητές κυνηγούν. Δεν είναι το παιχνίδι σου. Χωρίς ήχο. Χαίρεσαι το δικό σου.