240918 Πλάνα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

240918 Πλάνα

Τα σχέδια των ανθρώπων μοιάζουν με τις σκιές που χάνονται από μια απλή αλλαγή του φωτισμού που τις δημιουργεί.