170918 Νέα γη - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

170918 Νέα γη

Γεμίζεις με λέξεις ώρες. Ταξίδι. Νέα Γη αναζητώντας.