100918 Χωρίς Ζωή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

100918 Χωρίς Ζωή

Άχαρες συναθροίσεις. Στερημένες προσοχής. Μάσκα χαμόγελο. Άψυχη σάρκα γεμίζει φιλμ.