060818 Έλλειψη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

060818 Έλλειψη

Η έλλειψη είναι παρούσα. Μαθαίνεις στην δίψα να περιμένεις. Υπομονή ιερή. Σε άθεα εποχή.