230718 Προσμονή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

230718 Προσμονή

Ξετυλίγεις ώρες. Ένα αόρατο νήμα περνά από τα χέρια σου. Το χαϊδεύεις προσμένοντας την επόμενη μέρα.