020718 Εντολή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

020718 Εντολή

020718 loveissues

Εντολή δίνεις. Τα κομμάτια να μαζέψεις. Απλώθηκαν. Σκόρπια. Μαρτυρούν πόνο. Αφήνεσαι. Η μυρωδιά του να κερδίσει. Μέχρι να γίνει ΕΣΥ.