210518 Ανακαλύπτοντας - Love Issues | 7 γράμματα ebook

210518 Ανακαλύπτοντας

Δίπλα της. Ζεις μικρά θαύματα. Σαν να ανακαλύπτεις το κέντρο του κόσμου. Σαν να βρήκες τρόπο να σταματάς τον χρόνο. Σαν να μαθαίνεις τι θέλεις περισσότερο σε αυτή την ζωή.