140518 Αστέρια - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

140518 Αστέρια

Δύο λέξεις. Σαν ονοματεπώνυμο. Ταυτότητα. Στολίζει. Λάμπουν πάνω της. Αστέρια στον δικό της ουρανό.