260318 Μαζί σου - Love Issues | 7 γράμματα ebook

260318 Μαζί σου

260318 loveissues

Θάρρος. Χαϊδεύεις μέλλον. Κοντά της. Χάνεσαι στον κόσμο της. Χωρίς μαθηματικά. Χωρίς λέξεις.