260218 ΕΣΥ - Love Issues | 7 γράμματα ebook

260218 ΕΣΥ

Δεν μοιάζει. Σημαίες κυματίζουν την  χάρη της. Σιωπηλός κατακτητής. Πιστούς βαφτίζει.