120218 Μαζί - Love Issues | 7 γράμματα ebook

120218 Μαζί

Μαζί της. Χωρίς κομπάρσους. Δική σας η σκηνή. Λόγια γεννημένα στο στόμα της. Κολλάνε σαν ταπετσαρία στους τοίχους της μνήμης. Θα φωτίζουν για καιρό τις έρημες ώρες.