220118 Ζωή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

220118 Ζωή

Κρεμιέσαι από μια λέξη. Θαύμα μαρτυράς. Σε μεταφέρει. Λίγα γράμματα σηκώνουν το βάρος σου. Ευτυχία.