150118 Ώρες - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

150118 Ώρες

Αρνητικό υπόλοιπο. Ζημιώνει ταγμένες ώρες. Εκείνες. Που δεν συντρόφεψε.