251217 Δίψα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

251217 Δίψα

Κοιτάζεις. Ίσια μέσα στα μάτια της. Κάθε φορά. Ίδια η δίψα. Γελάει πλατιά. Αγκαλιάζει το δικό σου βλέμμα. Μια χαρά ακόμη. Προσθέτει αξία.