181217 Σημασία - Love Issues | 7 γράμματα ebook

181217 Σημασία

Άλυτες απορίες. Γεμίζουν ουδέτερο χρόνο. Ασήμαντος προχωράει αυτός. Μέχρι να σε φέρει στην ζωή μου.