111217 Χαραμάδα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

111217 Χαραμάδα

Διαφεντεύεις. Αφήνεις την χαρά να τρυπώνει σαν το φως στην χαραμάδα. Κρατάς το όνειρο ζωντανό.