201117 Άχρωμες εικόνες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

201117 Άχρωμες εικόνες

Χωρίς καμία σημασία η κίνηση γύρω. Μικραίνουν οι ώρες. Τίποτα σημαντικό δεν συμβαίνει. Άχρωμες εικόνες. Λείπει η ζωή. Όταν δεν σε βλέπω.