131117 Σπονδή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

131117 Σπονδή

Μονοπωλεί την εικόνα. Εγκατεστημένη σκέψη. Δεν γνωρίζει ώρες και προτεραιότητες. Παρατημένα τα καθήκοντα αναμένουν την σειρά τους. Κυβερνάει την αναπνοή σου. Εισπνέεις – εκπνέεις. Σπονδή στον φύλακα άγγελο σου.