161017 Παραμύθι - Love Issues | 7 γράμματα ebook

161017 Παραμύθι

Αρκεί να είναι κοντά. Σβήνει τον χρόνο. Δεν σπαταλάς. Σαν παραμύθι. Η δική σου Πριγκίπισσα.