021017 Είσαι εκεί - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

021017 Είσαι εκεί

021017 loveissues

Μειώνεις την απόσταση. Πιστεύεις. Ψάχνεις την επόμενη στιγμή. Προσέχεις. Εύθραυστος κόσμος. Ο δικός της. Θέλεις να βρίσκεσαι εκεί.