250917 Δεν μαθαίνεις - Love Issues | 7 γράμματα ebook

250917 Δεν μαθαίνεις

Χαζεύεις την ζωή. Απρόσκλητος. Βουβός κινηματογράφος. Δεν περισσεύει τίποτα. Είσαι ο συγγραφέας και ο αναγνώστης σου. Δεν μαθαίνεις. Εσύ.