180917 Μένεις μόνος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

180917 Μένεις μόνος

Μένεις μόνος να ατενίζεις την εικόνα. Ομιλούσα κάποιες φορές. Ατάραχη. Ταξιδεύει μαζί σου. Συμμάχησε με τον χρόνο. Μια τυραννία που δεν ζητάς να λήξει.