070817 Πληθώρα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

070817 Πληθώρα

Πιστός. Ταχτοποιείς το μοίρασμα. Βρίσκεις χρόνο. Κοιτάς να μην αφήνεις εκκρεμότητες. Χωρίς σπατάλη. Διευθέτηση. Για να περισσεύει ζωή. Σε εκείνη να ξοδεύεις.