260617 Φλόγα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

260617 Φλόγα

Στην σιωπή της φουντώνει πόθος. Η φλόγα άσβηστη κερδίζει τον χρόνο.