190617 Κάτω απ' τον ίδιο ουρανό - Love Issues | 7 γράμματα ebook

190617 Κάτω απ' τον ίδιο ουρανό

Δεν ψάχνεις τα σημάδια της. Άηχες συμφωνίες δεμένες πόθο. Ξημερώνουν κάτω από τον ίδιο ουρανό.