050617 Κοιτώντας την - Love Issues | 7 γράμματα ebook

050617 Κοιτώντας την

Αφιερώνεις χρόνο κοιτώντας την. Ποτέ δεν κερδίζεις την εικόνα. Ζητάς περισσότερο. Εκείνη. Σου χάρισε ένα σ’ αγαπώ.