150517 Λέξεις απαστράπτουσες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

150517 Λέξεις απαστράπτουσες

Ο χρόνος περνά. Ασήμαντες ώρες. Αστράφτουν οι λέξεις της. Φωτίζουν στόχο. Να μην χαθείς. Στην πορεία για να βρεθείς κοντά της.