240417 Η ωραιότερη εικόνα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

240417 Η ωραιότερη εικόνα

Κυματίζει το λάβαρο της στην ψυχή σου μέσα. Φροντίζεις. Να μην συννεφιάζει ο ουρανός εκεί. Μπορείς να γεμίζεις μπλε την ωραιότερη εικόνα.