270317 Πρόλαβες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

270317 Πρόλαβες

Πρόλαβες. Να ακούσεις ξανά. Ανάσες διάσπαρτες λέξεις. Χωριστές. Χαϊδεύουν το αυτί. Μπορούν. Να φυσούν ζωή.