060317 Χαμένες Σελίδες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

060317 Χαμένες Σελίδες

Κάνεις τις νύχτες βιβλία. Σελίδες χάνονται σε μάτια που δεν χορταίνουν. Διαβάζεις εικόνα. Μεθάς να ζεις σε χρόνο που δεν φτάνει.