130217 Ισορροπία - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

130217 Ισορροπία

Περιμένεις. Να ακούσεις τους ήχους. Μαθαίνεις όσους μπορείς. Νομίζεις πως θα έρθει εκείνη η ημέρα. Ισορροπία μιας ανάσας. Πηγή ζωής.