300117 Θέλω - Love Issues | 7 γράμματα ebook

300117 Θέλω

Σιωπηλά. Βρίσκομαι κοντά. Κρατώ την θέση. Αφήνω το μέτρημα να ζευγαρώνει στιγμές. Σταγόνες. Ζωγραφίζουν ένα όνομα. Δίπλα στο θέλω.