230117 Πραγματικότητα #όχι - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

230117 Πραγματικότητα #όχι

Απλώνει το χέρι της προσφέροντας μια σκηνή σε ένα όνειρο. Πραγματικότητα σκεπάζει με ουρανό την φαντασία. Παιχνίδι. Αναβοσβήνει τις ώρες σου.