160117 Μια Ματιά - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

160117 Μια Ματιά

Μια ματιά. Ένα δικό της βλέμμα. Στοχεύει.Πάνω σου. Μια λάμψη. Χάνεται μόλις ανοιγόκλεισαν τα μάτια σου. Θρέφει τις ώρες σου. Ζητάς. Σωστά να διαβάζεις τα σημάδια.