261216 Ναός - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

261216 Ναός

Πιστός παραμένεις. Δεν υπάρχει εκκλησία για σένα. Ναός. Η σκέψη σου. Ανακατωμένα τα μηνύματα. Στοχεύουν το λευκό σου. Μεγαλώνεις την μέρα. Γεμίζεις τις ώρες σου. Με εκείνη κλέβεις τον χρόνο. Βρήκες τρόπο. Να χει νόημα η ζωή.