121216 Αδράνεια - Love Issues | 7 γράμματα ebook

121216 Αδράνεια

Βουτηγμένος αδράνεια. Χαζεύεις την κίνηση. Ξεχωριστή μοναξιά. Σκεπάζει τους ήχους. Αδιάφορος. Μια ανάσα. Ο σφυγμός σου.