141116 Αμφίσημο - Love Issues | 7 γράμματα ebook

141116 Αμφίσημο

Περνάς τα όρια της λέξης. Κρύβεσαι πίσω της. Να ντραπείς δεν θέλεις. Να παιδέψεις. Να δοκιμάσεις χωρίς το ρίσκο απώλειας. Να γράψεις το ίχνος σου. Για εκείνη ζωντανό. Χορεύοντας στην αγκαλιά της.