241016 Αδιαφορία - Love Issues | 7 γράμματα ebook

241016 Αδιαφορία

Πίσω μπροστά. Σκηνές χιλιοπαιγμένες. Ίδια αρχή και ίδιο τέλος. Βρέχεσαι μνήμες. Αποδέχεσαι την εποχή. Περιμένεις το μετά. Ντυμένος υπομονή. Αδιαφορείς.