171016 Ημερολόγια - Love Issues | 7 γράμματα ebook

171016 Ημερολόγια

Νομίζεις πως περνούν τα χρόνια. Ξεγελιέσαι από τα ημερολόγια των ανθρώπων. Μοντέρνοι απουσιολόγοι. Τακτοποιούν τα γεγονότα. Χωρίς χρώμα. Χωρίς γέλια και δάκρυα. Ξέρω. Έμεινα. Είμαι ακόμα εκεί.