250716 Στάσιμος - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

250716 Στάσιμος

Κάποιες φορές παραμονεύει η κίνηση γύρω σου. Έμεινες στάσιμος. Δεν έφτασε η φόρτιση. Άδειασες. Που βρίσκουν δύναμη οι άλλοι; Φώτα που χάνονται. Κι εσύ να ψάχνεις ένα παρόν ακόμη.