180716 Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

180716 Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα

Πανηγύρια στήνονται γύρω σου. Χαρά χρεώνουν. Εθελοντές ποιητές φορούν τα καλά τους. Αγώνας. Να γεμίσει ο χρόνος. Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.