040716 Ήλιος και φεγγάρι - Love Issues | 7 γράμματα ebook

040716 Ήλιος και φεγγάρι

Διαβάζεις. Συλλαβίζεις τις λέξεις. Να γεμίσεις ήχους. Ζωντανούς. Αχτίνες. Φεγγοβολούν. Ήλιος και φεγγάρι. Την πατρίδα σου φωτίζουν.