300516 Μια εικόνα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

300516 Μια εικόνα

Αφήνεσαι. Ελεύθερος να την σκεφτείς. Παραδοχή έλλειψης. Απομυθοποιεί εικόνες. Ζωντανεύει όνειρο. Θέλεις στα θαύματα να πιστέψεις.