230516 Ψεύτικα σκηνικά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

230516 Ψεύτικα σκηνικά

Δοκιμάζεις να μετρήσεις την παραίτηση. Απλώνεις ζεστή σάρκα στον πάγο. Να νοιώσεις δροσιά εγκατάλειψης. Το κενό να σε τυλίγει. Χωρίς φως να λάμπει η κάθε ημέρα. Σε ψεύτικα σκηνικά. Να μοιάζουν ζωή.