090516 Στέμμα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

090516 Στέμμα

Σχέδια με λέξεις. Διαδρομές. Θαμπώνουν τις εικόνες γύρω. Κρύβουν την ασχήμια τους. Ταξιδεύεις. Κάθε πρόταση χτίζει γέφυρα. Η αποστολή. Στέμμα που λάμπει. Γαληνεύει. Κάθε φορά που αντιμετωπίζεις τους πολέμους σου.