020516 Ελεύθερη βούληση - Love Issues | 7 γράμματα ebook

020516 Ελεύθερη βούληση

Η δημιουργία τέλεια. Να απολαμβάνει την πλάση. Τίποτα τυχαίο. Η ελεύθερη βούληση. Οπλίζει Εγώ. Τυφλώνει. Απέναντι σε Αυτόν σε φέρνει. Απόσταση από πολλούς που ντύνονται το όνομα του. Εκείνος. Σύγχρονος άνθρωπος. Ίδιος με τους προηγούμενους. Δεν έμαθε ακόμα. Να παίρνει θέση.