110416 Μια στιγμή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

110416 Μια στιγμή

Μαγεία τσέπης. Αρκεί μια στιγμή. Μια σκέψη. Φωτίζει. Νιώθεις ερήμην. Σου χάρισε ομορφιά. Δεν γερνά. Μένει ζωντανή. Φυλαγμένη. Πολύτιμη. Δική σου.