040416 Χωρίς ντροπή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

040416 Χωρίς ντροπή

Ένα ταξίδι. Μπροστά σου το τέλος. Η στιγμή χωρίς μια άλλη. Γεμάτες λέξεις οι εικόνες. Τρέχουν πλοκή. Πλάστης. Στη δική σου ιστορία. Θεατής Θεός. Για πάντα. Αυθαδιάζεις χωρίς ντροπή. Ξόδεψες ψυχή. Περπατώντας με την χαρά πιστού.